Přihláška 2019

Přihlášky do ročníku 2019 byly ukončeny z důvodu naplnění kapacity soutěže.

Pořadatelé si vyhrazují právo výběru vozidel.